Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο της Πρακτικής Άσκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Χαιρετισμός Ιδρυματικής Υπεύθυνης Πρακτικής Άσκησης

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της κεντρικής δομής Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της Πρακτικής Άσκησης ως προς την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ‘γεφύρωσης’ της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας με τις επαγγελματικές επιλογές,  υλοποιείται, σε επίπεδο Ιδρύματος, το Πρόγραμμα με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» και κωδικό ΟΠΣ 5183811…

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να απασχοληθούν για μικρό χρονικό διάστημα σε θέσεις εργασίας, συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους και τις προσδοκίες τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι πληροφορίες αυτού του δικτυακού τόπου αφορούν καταρχάς στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, παρέχοντάς τους πληροφορίες για τη διαδικασία υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και τα οφέλη από τη συμμετοχή τους σ’ αυτό.

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος απευθύνεται όχι μόνο σε Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε Φορείς του Τρίτου Τομέα π.χ. ΜΚΟ, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, να γνωρίσουν το έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να απασχολήσουν φοιτητές/φοιτήτριές μας.

Καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι πρόθυμο να υποστηρίξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε όλα τα σχετικά με το Πρόγραμμα θέματα, ώστε ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης να αποτελέσει μια θετική εμπειρία για όλες και όλους.

Τελευταία Νέα

Θεσμοθέτηση & Οδηγός Υλοποίησης – Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση (2022-2023)

Περιγραφή Αλγορίθμου για την κατανομή θέσεων Πρ. Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα ΚοινωνιολογίαςΟδηγός Υλοποίησης | Απόφαση Θεσμοθέτησης Πρ. Άσκησης 2022-2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2022-23

Τμήμα Κοινωνιολογίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Τμήμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Μάθετε Περισσότερα

Πληροφορίες για τους/τις φοιτητές/τριες

Πληροφορίες για τους/τις φοιτητές/τριες

Μάθετε Περισσότερα

Πληροφορίες για Φορείς Υποδοχής

Πληροφορίες για Φορείς Υποδοχής

Μάθετε Περισσότερα

Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Μάθετε Περισσότερα

Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων

Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων

Μάθετε Περισσότερα

Η Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια της Πανδημίας

Η Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια της Πανδημίας

Μάθετε Περισσότερα